Продукти (6)

Категория: Всички


Ръчна
280 лв.

Handy Sealer

Полуавтоматична
720 лв.

Can Juno

Полуавтоматична
1800 лв.

Can Magic

Автоматична
3200 лв.

Can Easy Seal

Ръчна
380 лв.

Can PIKOLO

Полуавтоматична
3500 лв.

Quadra